het ceram pantheon
mythe cultuur opdrachten
ceram  wereld
De oorspronkelijke bewoners van Ceram aanbeden een groot aantal goden, geesten en goddelijke wezens. Hun geloofssysteem staat ook wel bekend als animisme. Hierin gelooft men dat dieren, planten en stenen, maar ook voorwerpen die door mensen zijn gemaakt, geesten download als word document
kunnen bevatten. Geesten waren zo'n normaal onderdeel van het leven dat zij ook werkelijk werden gezien door mensen. In de inheemse religie van Ceram is er geen hemel of onderwereld. Mensen deelden hun aardse bestaan met goden, geesten en de doden. Daarom kon men geesten ook tegenkomen tijdens een ritueel, in het regenwoud, of in een droom.
Ameta was de goddelijke vader van Hainuwele, de Ceramese vruchtbaarheidsgodin. Hij bracht haar in de wereld door de kokosboom te planten waar zij uitgroeide.

Bulane was de maangodin die de maancyclus en de menstruatie van vrouwen reguleerde.

Butulale waren kwelgeesten, verantwoordelijk voor de meeste ziekten. Ze leefden op drie verschillende plaatsen: op de aarde, in de lucht en ondergronds. Omdat ze heel klein waren en zich bewogen met de snelheid van de wind konden deze geesten vrijwel nooit met het blote oog waargenomen worden.

Halita waren kwade geesten en een plaag voor de mensheid. Zij werden gevreesd en gehaat door de mensen op Ceram. De Halita waren altijd bezig om mensen lastig te vallen; ze waren onvoorspelbaar en schadelijk. Een van hun meest wrede streken was het ontvoeren en opeten van kinderen.

Iola waren geesten die de sociale tradities en regels bewaakten. Zij konden kwaadaardig zijn wanneer mensen hun aanwezigheid en hun regels negeerden. De Iola waren onzichtbaar maar hadden wel een menselijke persoonlijkheid.

Lanite was de god van de hemel, ook wel bekend als Upu Lanite. Hij werd was de belangrijkste god voor de mensen op Ceram en werd ook wel gezien als de beschermheer van het eiland Ambon. Zijn vrouw heette Tapele, de godin van de aarde. Hun verbintenis produceerde alle leven op aarde.

Lia Matai was de zonnegod en de echtgenoot van Bulane de maangodin.

Mulua Satene was de godin van de dood die onzichtbaar werd toen de mensen de vruchtbaarheidsgodin Hainuwele vermoordden. Na hun dood konden mensen haar weer zien.

Tapele was de godin van de aarde, vrouw van Lanite, de god van de hemel. Het leven op aarde komt voort uit de verbintenis tussen Lanite en Tapele.

Waitete waren hinderlijke geesten die soms tijdelijk een menselijke vorm konden aannemen. Zij veranderden zichzelf vaak in een echtgenoot of echtgenote en hielden dan de ander voor de gek. Ze konden mensen ziek maken maar gelukkig waren ze ook grote lafaards. Zodra iemand de aanwezigheid van Waitete ontdekte, kon men hen verjagen door ze een wapen te laten zien.

Weddu waren geesten die op mensen leken en ook als mensen leefden. Zij namen vaak de vorm aan van een machtig en slecht persoon. De Weddu konden zich ook in een uil veranderen en zo konden zij 's nachts vliegen.
omhoog
TALEN FORUM SCHRIJF:ZELF LINKS LERAREN HOME
"The Big Myth" Distant Train 2002