de ceram opdrachten
  ceram  wereld
mythe cultuur pantheon
download als word document
A-opdrachten
1.1 Bekijk de wereldkaart. Waar ligt Ceram? Welke andere Molukse eilanden liggen in de buurt?
1.2 Waar leefden de Alifuru mensen?
1.3 Waarvan zijn de Alifuru mensen afstammelingen? Verklaar je antwoord.
1.4 Beschrijf het eiland Ceram.
 
2.1 Beschrijf in het kort de koloniale geschiedenis van Ceram.
2.2 Welke verschillende etnische groepen vind je op de Molukken?
2.3 Waarvan leefden de mensen op Ceram?
2.4 Maak een lijst van bijzondere gebruiken in de Alfuri traditie.
3.1 Waarom was "koppensnellen" een normaal gebruik bij de mensen die leefden op Ceram?
3.2 Waarom kennen de Alifuru zoveel geesten?
3.3 Hoe zagen die geesten eruit? Hoe wordt dit verschijnsel genoemd?
3.4 Welke godsdiensten zijn er tegenwoordig te vinden op Ceram?
3.5 Waarvan wordt in deze mythe het ontstaan beschreven?
3.6 Wat blijkt in dit scheppingsverhaal al te bestaan zonder dat daar een "verklaring" voor wordt gegeven?
3.7 Welke goden in het pantheon zijn verantwoordelijk voor het leven op aarde? Welke uit het scheppingsverhaal?
3.8 Maak een lijstje van goede en slechte goden of geesten. Zet met steekwoorden erbij wat ze doen.
3.9 Welke goden of geesten konden gezien worden door de mens en welke niet?
3.10 In hoeverre illustreert het scheppingsverhaal dat "vruchtbaarheid" belangrijk is en dat alle leven voortkomt uit de dood?
3.11 Het feit dat Hainuwele gedood werd, had zowel positieve als negatieve gevolgen. Welke waren dat?
 
4. Welke overeenkomsten zie je tussen de Ceram mythe en andere scheppingsverhalen?
B-opdrachten

Geef in het begin van jullie presentatie op een poster een samenvatting of schematische weergave van het Ceram scheppingsverhaal.

Kies één van de volgende opdrachten en geef aan welke relatie er is tussen dit scheppingsverhaal en de gekozen opdracht.

1. In de 16e eeuw kwamen Nederlandse overheersers op Ceram. Jullie zijn Nederlandse veldheren, die een discussie voeren hoe om te gaan met de Ceram tradities. Hoe uit te bannen, te tolereren en/of te gebruiken. Ruim 300 jaar later voeren Nederlandse overheersers die discussie opnieuw. Maak 2 rollenspelen waarin de verschillen tot uiting komen. Vraag de klas na jullie presentatie welke verschillen ze gezien hebben.

of

2. Hoe zou de samenleving op Ceram er hebben uitgezien als het eiland niet gekoloniseerd zou zijn geweest? Maak hierover met elkaar een scenario voor een korte film.

of

3. Bespreek met elkaar wat verschillende planten en dieren in de Alfuri godsdienst betekenen. Maak vervolgens een tekening in kleur waarop jullie dit duidelijk maken.

C-opdrachten
Door welke emoties laten Ameta en Satene zich leiden?
omhoog
TALEN FORUM SCHRIJF:ZELF LINKS LERAREN HOME
"The Big Myth" Distant Train 2002