forum links mythes lerarenhandleiding schrijf zelf bestel cd-rom home talen
verhalen verzameling
< TERUG KLIK HIER VOOR MEER VERHALEN >
NAAM: Liesbeth
LEEFTIJD: 17
WAAR: Poortwereld
NAAM VAN DE BEVOLKING: Varieert van elfen tot mensen

MYTHE: Heel lang geleden, nog voor de Poortwerelden bestonden, was er duisternis, en een klein, onbeduidend licht. Het scheen, en dat was het. Tot op een dag… zich een silhouet vormde in het licht, en er uit de straling een wondermooie vrouw tevoorschijn kwam. Verwonderd aanschouwde zij, Deirdra, de duisternis, en de eenzaamheid liet haar besluiten een levensgezel als zij te maken. De eerste poging mislukte, en werd de Dwerg Mithon, die haar met zijn vaardige handen de tweede maal hielp. Zo ontstond Djé, en meteen werd de tengere Deirdra verliefd op haar creatie, daaruit ontstond Elweana, godin van de liefde. Djé en Deirdra beminden elkaar, en kregen vele kinderen. En voor elk van deze kinderen ontwierp Mithon een Godsteen. Op een goede dag vroeg de intelligentste van Deirdras nakomelingen, Blanchome, of ze een wereld mocht creëren. Verbaasd gaf de Moedergodin haar toestemming, en Blanchome vroeg haar familie om hulp. Mithon maakte van de duisternis een enorme bol, maar deze was koud en levenloos. Toen nam de god een lok van het gouden haar van zijn zuster Deirdra en hij rolde het eveneens tot een bol, die zo heet en groot was, dat hij de wereld verschroeide. Ditmaal was het Lucene die een oplossing bedacht. Zij nam eerst 1 brok van de zon, verfriste hem met haar adem, en wierp hem door de lucht. “Dit zal de maan zijn.” Ze nam kleine restjes, en verspreidde deze in de duisternis. “En dit zijn sterren, zodat de maan niet alleen is als de duisternis valt.”

De aarde bleef echter dor, en leeg. Merlen huilde bij het aanzien, en haar tranen maakte de zeeën, oceanen, meren en rivieren. Vruchtbare grond ontstond en toen verscheen het eerste groen. De goden besloten dat tijd werd dat ze bevolkt werd. Al gauw ontstond er ruzie over wie de aarde zou besturen, en de vredelievende Dorima suste de gemoederen door de wereld op te splitsen, één voor elk van de goden. Door middel van magische poorten, gecreëerd door de godin van de magie, Axane, zouden de bewoners naar elkaar kunnen reizen.

De diverse volkeren werden gecreëerd en over de Poortwerelden verspreid. En zo ontstonden de werelden en hun bewoners, met hun eigen cultuur en geschiedenis. Maar al gauw geraakte de wereld vol, en de oudste zoon Temper besloot dat ieder wezen op aarde een bepaald levensduur kreeg. Als hij die had bereikt, zou hij van de aarde verdwijnen.

NAAM: Anneke
LEEFTIJD:
15
STAD:
Is er niet
LAND:
Is er evenmin
WAAR:
de aarde
NAAM VAN DE BEVOLKING:
de Tweede Mensen
BIJZONDER:
zij zijn de tweede mensheid, die na ons moet komen en die het beter moet doen dan wij.

MYTHE:
Hij stond op de pilaar en zijn baard wapperde in de wind. Hij zag er ontzagwekkend uit, zijn verschijning wekte eerbied op, al was er niemand die hem kon bewonderen, want er was nog niets. Er was alleen hij, de pilaar en de uitgestrekte moddervlakte.
Hij strekte zijn armen en hief de staf die hij opeens vasthad. De hemel verscheen en leek open te scheuren. Een helder licht wurmde zich door het dichte wolkendek. Eerst ging dit nogal moeizaam, maar toen het licht uiteindelijk doorbak, zwermde het over de vlakte, kronkelde over de natte bodem en streelde de aarde. De plassen water die verspreid lagen glinsterden in het licht, warmden op en verdwenen. Hij glimlachte.
     “Zon” zei hij.
     “Zon, water, aarde. Daar begint alles.”
     Hij ging zitten op zijn pilaar en keek naar wat hij had gedaan. Moe was hij niet.
     “je moet weten wanneer het genoeg is.”
     Hij keek uit over de vlakte, en toen de zon begon te verdwijnen strekte zijn arm uit. Een ander, zachter en kouder licht verscheen. Een schitterende ijsblauwe bol kwam op en spreide zijn licht uit als een deken.
     “Maan.” Glimlachte de man. Toen legde hij zich neer en sloot zijn ogen.

Toen de zon weer opkwam, opende hij zijn ogen weer. Zijn mondhoeken krulden zich lichtjes. Er was nog een hoop werk te doen. Hij stond op en strekte zijn armen even. Hij zuchtte.
     “Je wordt oud, man.”

Zachtjes, voorzichtig bijna, strekte hij zijn hand uit. Een lichte trilling ging door de modder. Het leek alsof iets zich diep daarbinnen roerde. Een vorm kwam boven. De aarde spleet open en een hand kwam tevoorschijn. Ze was niet oud en gerimpeld, zoals die ven de man op de pilaar, ze was jong en sterk, zacht ook, pasgeboren. Even later worstelde een modderig figuur zich los. Rillend bleef hij zitten.
“Sta op!” zei de oude man. “Jij gaat ven deze aardkluit iets maken. Ik geef je iemand om mee samen te werken. Jullie moeten dit doen. Alsjeblieft, verknoei het deze keer niet. Het deed me echt pijn wat ik vorige keer moest doen. Sta op, Mens!”
De Tweede Mens stond op en liep weg. Een eindje verder worstelde een vrouw zich naar boven. De twee wandelden weg over de vlakte, op zoek naar een huis en een nieuw begin.
De oude man keek hen even na en draaide zich om. Hij wist nog heel goed wat hij had moeten doen en vond het vreselijk, maar de toestand was onhoudbaar. Overal werd er wel wat kapotgemaakt. Hij dacht aan die eerste Wereld, die begraven lag, diep onder de modder, en waarvan hij hoopte dat ze nooit meer terug boven zou komen. Als dat zou gebeuren, zouden de gevolgen niet te overzien zijn.
“Deze keer zal je beter moeten oppassen, Tamesis.”

NAAM: kimberly rosseel
LEEFTIJD: 13
STAD: HanoPitatra
LAND: Hanietro
WAAR: Op een zwarte plaat, dit is het enige wat er momenteel is
NAAM VAN DE BEVOLKING: PietréHanieten
BIJZONDER: ze hebben aan één van de 2 voeten een 6 de teen (teken van Goddelijke afkomst, de Goden hadden er vroeger 7 aan één van de 2 voeten)

MYTHE: Han & Pietré zijn 2 goden die zichzelf overal heen kunnen wensen, van de ene zwarte plek naar de andere. Niks is er fijn aan, want er is niks te bewonderen, uitgenomen de duisternis die plaats vind. Han heeft blauwe ogen, en wil iets scheppen wat een blauwe kleur heeft. Hij houdt ook niet van stilzitten dus wil hij iets blauws dat beweegt. Hij schept de zee. Pietré heeft bruin-zwarte ogen en houdt van rust en kalmte. Deze mooie god schept de aarde waarop nu de PietréHanieten rondhuppelen. Samen zijn ze niet weg te slaan van hun schepping, maar Pietré vindt dat het genoeg is geweest : Han mag niks meer scheppen of hun krachten zouden sneller uitputten. Pietré is moe van zijn zware schepping en besluit even te rusten. Han grijpt deze kans en denkt aan zichzelf: hij houdt wel van de kleur blauw-wit en besluit de hemel te scheppen, waar hij en Pietré kunnen wonen. Pietré schrikt wakker, maar hij is niet kwaad. Meer zelfs: hij schept weiden, bomen en gras. Samen zijn ze tevreden met hun zelfgemaakte Aarde, maar toch voelen beiden dat iets ontbreekt. Pietré hakt zijn 7de Goddelijke teen af en gooit die in ‘zijn' gras. Er ontstaan verschillende dieren die onmiddellijk ronddollen in het groene en lucht opsnuiven van het blauwe. Pietré voelt dat het compleet is maar heeft veel bloed verloren. Han kapt ook zijn 7de Goddelijke teen af en plant hem in de Aarde. Er ontstaat een man. Pietré & Han laten hun bloed lopen en zo onstaan zon, maan en sterren.
‘Hoe moet deze man overleven?' vraagt Pietré aan zijn broer.
‘Hij zal een dier doden en zal leven van het groen' antwoord deze. En inderdaad, de man overleeft van dieren en het groen, hij drinkt uit de zee en ademt van de blauwe heldere lucht. Maar Pietré & Han hebben zoveel krachten gebruikt dat zij binnenkort al hun kracht zullen kwijt zijn. Dat komt omdat ze geen genoeg liefde krijgen van anderen. Voor ze sterven zorgden ze voor een vrouw en zij en de man vermenigvuldigden zich. Ze vereerden de broers Han & Pietré waarvan hun ziel in de hemel bleef, wachtend op ware liefde…

NAAM: Marco
LEEFTIJD: 15
STAD: Arnhem
LAND: Holland
WAAR: In de zee
NAAM VAN DE BEVOLKING: Hollanders
BIJZONDER: We eten veel te veel kaas :-)

MYTHE: Er was eens een machtige god. Hij heette Marbra. Hij leefde in een universum, zonder zonnestelsels, dus ook geen planeten. Hij was eenzaam, hij leefde alleen, maar om een of andere reden was hij buitengewoon sterk en slim. Hij wou die kennis overbrengen, en schiep velen planeten, waaronder ook de aarde. Maar tot zijn leed, zag hij de zijn gemaakte wezens oorlog met elkaar voeren, en tot zijn grotere leed, zal hij straks verschillende planeten (die hij heeft gemaakt) zien oorlog voeren met elkaar. Hij zal totale vernietiging brengen, omdat zijn creaties mislukt zijn. Dit zal het einde van het heelal zijn, tenzij we in vrede gaan leven.

NAAM: Rik Jongenelen
LEEFTIJD: 12
STAD: Breda
LAND: Nederland
WAAR: Europa
NAAM VAN DE BEVOLKING: Nederlanders
BIJZONDER: Vriendelijk

MYTHE: In 400 na Christus leefde er een god: Mesopotah, god van de oorlog. Zijn geliefde zuster Carneahl, godin van vriendschap, was erg geliefd onder de Nederlanders. Mesopotah was het zat: hij wilde ook geliefd zijn onder het volk! Hij smeedde een plannetje. Hij lokte Carneahl naar een spijkerbed, waar hij een deken van Emoewol overheen had gelegd. Carneahl werd vooruit geduwd en viel op haar rug in het bed. Ze krijsde van pijn, maar Mesopotah's harteloosheid overwon niet. Carneahl duwde met haar been en Mesopotah viel op z'n rug: zijn neusbotje schoot in zijn hersenen. De Nederlanders kwamen geschrokken de grot binnen. Door haar symbool van vriendschap stierven alle kwade meesters, goden en godinnen, tovenaars en heksen. Zo luid de mythe van de Nederlanders, waardoor hun land zo vredelievend is. Einde.
NAAM: John
LEEFTIJD: 12
STAD: Hondesbrugge
LAND: Gera'mondo
WAAR: vlak bij de grote oceaan
NAAM VAN DE BEVOLKING: Shima'alah-volk
BIJZONDER: Shima'alah was een van de andere goden een soort boer. Hij deed veel voor de andere goden, zoals helpen op het aarde. Een ding was niet duidelijk. De slechte goeden kwamen weer tot leven!

MYTHE: Shima'alah deed veel voor de andere goden. De goden vond hem een held en maakte een standbeeld van hem. Shima'alah hielp ook goden voor vijanden zoals de slechtere goden, vooral Fatama en Hian. Ze waren vreselijk. Ze hielpen niet maar maakte alles kapot. De aarde was bijna weg en er bleef maar weinig over. Shima'alah was degene die 'm versloeg. Fatama en Hian werden in een grot gelegd met stenen erover gegooit. Dat betekende eigenlijk: Wie niets goed doet mag onder de de grond. Na de dood van Shima'alah begon het weer. Fatama en Hian werden monsters en hadden meer kracht om de aarde op te blazen. Niemand wist hoe ze tot leven kwamen. Een geleerde San wist het wel. Er heeft iemand rode zand overheen gestrooid waarvan ze weer gaan leven maar dan in verschrikkelijke monsters. Rode zand was eigenlijk nooit te vinden. Behalve in de hoge bergen in Kishitan. Meer dan duizend jaar geleden was het gelukt om rode zand te vinden in de hoge bergen die ook werd genoemd als Himalaya. Niemand kon Fatama en Hian tegenhouden. Dus de aarde werd een chaos en bestond helemaal niet meer. Tot na duizenden jaren pas begon de aarde weer te groeien tot een reusachtige bol. Fatama en Hian waren pas na miljoenen jaren pas verslagen door een rijke man Dianan'hak.
NAAM: G.v.d. K.
LEEFTIJD: 15
STAD: Gent
LAND: Belgiê
WAAR: Europa
NAAM VAN DE BEVOLKING: Belgen
BIJZONDER: Cultuur, Taalkundig heel begaafd, Muziek

MYTHE: Toen het heelal nog jong was, en de sterren slechts hun eerste stralen hadden uitgezonden, ontwaakte er een kern van immense energie waaruit al het bestaande licht voortkwam. Dit merkwaardig begin van alles werd de Rostipolokus genoemd. Na de sterren in de immense leegte hun stralen te schenken begon de Rostipolokus zijn schepping. Hij begon met de goden te maken om hen als leidinggevende opperwezens over het heelal te maken.

Er werden vier goden gevormd met elk hun taak om de kosmos in evenwicht te houden. Sharakadjime was de god van al het kwade en de oorlog, het slechte werd verzameld in de ene boosdoener van dit heelal. Hij werd ook symbool voor het vuur. Maar tegenover dit vreselijks kwaad schiep Rostipolokus drie goden die het kwade moesten bestrijden om zo het kwade tegenover het goede in evenwicht te houden. Er was de god Copacabanic die bekend stond onder de aarde, de god Ampozilax die zorgde voor het water en de god Luniticatir die bij lucht stond opgetekend. Samen met deze goden schiep Rostipolokus een wereld om het leven op te verzamelen. Met zijn licht gaf hij een ster genoeg energie om miljarden jaren te branden en noemde haar zon. Toen vermengde Hij een deel van het licht met de met de aarde, het water, het vuur en de lucht van de andere goden en vormde zo de aarde. Toen begonnen zij de aarde te bevolken met planten.

Rostipolokus zorgde voor licht zodat zij konden groeien terwijl Ampozilax hen te drinken gaf en Copacabanic grond ter beschikking stelde voor hun wortels. Luniticatir zorgde voor de atmosfeer zodat er leven mogelijk was op deze planeet. Maar omdat de goden de aarde nogal saai vonden met alleen planten erop die zich niet konden verplaatsen bedachten zij een ander soort leven waardoor er wat meer beweging zou komen. Zij ontwikkelden de dieren met weer alle verschillende combinaties en creëerden zo een mooie wereld. Maar toen was er nog steeds nood aan een aards ras dat kon heersen en het wereldse gebeuren in goede banen kon leiden. Daarom schiepen zij de mens in een gelijke combinatie van elk element. Maar hier liet Sharakadjime zich niet negeren en begon zijn taak in deze schepping. Door zijn aandeel van vuur in de mens bracht hij de corruptie en haat in omloop zodat de wereld nooit een vredig geheel zou vormen omwille van het constante gevecht tussen het vuur en de andere elementen. Maar deze schepping kon niet ongedaan gemaakt worden en zou altijd dit evenwicht blijven bewaren tot de schepping uiteindelijk zichzelf zou vernietigen.
NAAM: Kristien Van Driessche en Charlotte Alderweireldt
LEEFTIJD: 16
STAD: 3000 meter onder de zeespiegel
LAND: Ontstanya
WAAR: Op een komeet
NAAM VAN DE BEVOLKING: Ontstaaners
BIJZONDER: Voorzichtig, Intelligent, Sociaal

MYTHE: In het begin was er niks...echt niks... totaal niks. Tot wanneer, er uit het niks, een opwarming ontstond. Een felle hitte heerste nu over het niks. Door de warmte kwamen er onzichtbare, kleine deeltjes te voorschijn. We noemen ze de vier oerstoffen: water,aarde, vuur en lucht. Het werd nog warmer en er onstond een explosie van deze vier stoffen. Het water vormde enorme plassen, de aarde gigantische stukken vaste materie op het water, het vuur verborg zich in mysterieuze bulten onder deze aardkorst en de lucht bleef rustig zweven boven deze drie. Jaren van stilte gingen voorbij, toen er plots een ommekeer kwam op de hitte. Het vroor dat het kraakte, de massadichtheid van de vier stoffen kromp in mekaar. De lucht tussen het ijs bevatte een vreemd gas dat zich vermengde met de ingevroren zandkorrels. Het gas bevatte eicelletjes en het zand een soort van zaadcellen. Samen vormde het bewegende wezens die evolueerden in denkende, handelende en sprekende samenstellingen van levende deeltjes. Ze leken misschien wel symmetrisch... Decennia later, kwamen ze tot het inzicht dat ze boven alles stonden en gaven de plaats waar ze zich bevonden de naam Ontstanya. Ze wisten niet dat ze boven het water leefden, dus noemden ze het een komeet. Door hun sociale aanleg, breidde deze bevolking zich uit en gingen zich verspreidden over de overzeese aardopppervlakten. Het evolueerden tot hoe we nu zijn, en ze noemen nu 'mens' in plaats van 'ontstaanders'.
NAAM: Michael
LEEFTIJD: 19
STAD: Groningen
LAND: Gouw
WAAR: Bodegro
NAAM VAN DE BEVOLKING: in het sterrenstelsel Mennerrez
BIJZONDER: Bodegro

MYTHE: Miljarden jaren voordat ons zonnestel ontstond was er een een planeet die Hebodea hete, de omloop baan van deze planeet was ongeveer 15x zolang als die van de aarde om de zon. De Hebodeanen waren een soort mensen die van nieuwe dingen hielden en continu bezig waren om nieuwe dingen te maken, omdat de technologie zo snel ging kwamen ze er te laat achter dat het niet goed voor het milieu was. Nu moesten ze snel een manier vinden om hun planeet te redden, ze hadden al ruimtevaartuigen maar die waren nog niet getest, maar ze moesten toch iets verzinnen.

Migaritti was een van de slimste personen op hun planeet en hij wilde wel de proefkonijn zijn om hun vaartuig te testen, Door een fout in het mechanisme kwam hij in ons zonnestelsel terecht en storte hij neer op onze planeet. Hier woonde ook een soort mensen maar die liepen qua evolutie zo ver achter dat hij ons primitieve wezens noemde. Wij beschouwde hem als een god omdat hij uit de hemel kwam en hij kon zoveel meer (dat punt hebben we nog steeds niet geevenaard). Dus leerde hij ons de grond te bewerken en wapens te maken om dieren te doden, hij deed dit niet uit ons belang maar voor zichzelf want hij wist dat als wij tijd over zouden hebben dan zouden we hem gaan vereren en dingen voor hem doen. Migaritti was hier al een paar honderd jaar toen er andere "goden" kwamen (reddingsploeg) raakte de mens verward omdat deze goden een andere taal spraken dan de eerste "god" (dit kwam doordat de taal op hun thuis planeet verder was ontwikkeld). De nieuwe "goden" merkte dat deze primitieve wezens op hun leken qua dna structuur, stuurde ze bericht naar Hebodea dat ze een reuzen vloot moesten sturen naar deze planeet met o.a. dokters en machines zodat we deze mensjes zouden kunnen upgraden naar een hoger denk-nivo. Het lukte niet de eerste keer daardoor kwamen er heel veel verschillende soorten half-goden, daardoor gingen dingen fout lopen omdat ze andere denk patronen hadden dan de andere half-goden. Toen ging het zo slecht op Hebodea dat de goden terug moesten naar hun eigen planeet.

Ondertussen verstreken er duizenden jaren hier op aarde en de half-goden deden het met andere half-goden en met de primitieve mens daardoor werdt de grote variaties in de mens steeds kleiner, en langzaam werden ze slimmer. Na al die jaren dachten de mensen dat de goden niet meer terug kwamen, maar toen kwamen ze wel terug en de mens was toen zo vol met woede dat ze niet meer naar de goden wilde luisteren, En dat pikte de goden niet, dus stuurde ze een ruimte vloot met de nieuwste en de ergste bommen en rakketen naar de aarde. Er waren wel een paar mensen die naar de goden wilden luisteren en die werden naar een veilige plek gebracht, De rest werdt gebombadeerd. De overlevenden bouwde pyramides over de gehele aarde om nooit te vergeten dat onze slimheid voor een deel uit de hemel komt. Maar door oorlogen en inquisities werden deze dingen vergeten en moesten we zelf herontdekken. Nu zitten we ongeveer op het zelfde punt als de Hebodeanen maar dan miljarden jaren later, lukt het ons ook om te overleven of is t bij ons een aflopende zaak? ONLY TIME WILL TELL.
NAAM: Graaf Azagthoth
LEEFTIJD: 22
STAD: Photia
LAND: Dominera
WAAR: Tussen de rivier Khaladrïa en het gebergte van Narn
NAAM VAN DE BEVOLKING: Er zijn verschillende etnische groeperingen waaronder de Siniërs, Kyzeniërs en Aïnueriërs.
BIJZONDER: De Siniërs zijn groot ambachtslieden en kunstenaars. De Kyzeniërs zijn bedreven in de nobele kunst van oorlog. De Aïnueriërs zijn wijs en beoefenen de wetenschap der magie.

MYTHE: Vyinör
I. Lang, lang geleden, in een tijd toen tijd niet bestond: tijd bestond niet, want tijd roerde in de baarmoeder van het duren. Ruimte bestond niet, want het universum was nog niet verwekt, noch was er een plaats of punt.
II. Er was geen land, noch zee, noch waren er zilte golven die op de branding sloegen. Er was geen Aarde, noch glinsterden er sterren hoog boven aan het firmament.
III. Er was enkel een kloof van chaos waarin alle oerkrachten van de schepping in aanwezig waren. Deze duistere chaos werd Aziluminë genoemd.
IV. Diep in het hart van Aziluminë sliep de Oermoeder; Khaladrïa, het ultieme wezen. Er ging een rilling ging door de slapende geest van de Oermoeder, van binnenuit naar buiten uitreikend, en Khaladrïa kwam voor de eerste keer tot bewustwording (het zijn).
V. Samen met Khaladrïa, ontwaakte ook Alwë, de Meester der Tijd, en de tijdrekening begon met het ontwaken van Alwë.
VI. Uit de geest van Khaladrïa voortvloeide Yëazir -de eenzame leegte, het stoffelijke universum
NAAM: D en M
LEEFTIJD: 12
STAD: Maassluis
LAND: st. pieterseiland
WAAR: in zee
NAAM VAN DE BEVOLKING: pieteranen
BIJZONDER: ze kwamen voort uit roet.

MYTHE: Heel lang geleden waren er twee goden, Epit en Tins. Tins was de god van de liefde en Epit was de godin van de oorlog. Tins wilde dat Epit om gebracht werd omdat ze alleen maar oorlog voerde, maar Epit vond dat maar niks. Zij wilde juist dat Tins omkwam. Maar ze hadden allebei pech want beide goden waren onsterfelijk. Omdat ze elkaar niet om het leven konden brengen maakten ze constant ruzie. Beide goden maakten een kind. Die kinderen gingen op latere leeftijd met elkaar trouwen. En omdat ze het geruzie zat waren besloten ze een land te maken waarin de mensen vredig met elkaar om konden gaan. Deze eerste mensen heten Pieteranen en ontstonden uit roet. Daardoor waren zij helemaal zwart. Deze mensen moesten de goden eren omdat ze anders vernietigd werden. De mensen moesten ook de aarde bewerken, daardoor ontstonden er bomen, planten en dieren. Zij moesten goed voor deze organismen zorgen omdat zij anders uit het land werden verbannen. Ze zorgden voor alles heel goed en bleven eeuwig in dit land wonen.
NAAM: Elise Bouterse
LEEFTIJD: 13
STAD: Maasland
LAND: Koerië
WAAR: Verenigde Staten
NAAM VAN DE BEVOLKING: Koeriërs
BIJZONDER: De eerste mensen zijn geboren uit koeien en uit die mensen zijn de eerste Koeriërs geboren.

MYTHE: In het begin was er een oppergod genaamd Makoeli. Zij was de godin van het niets. Ze was ZO eenzaam dat ze ging huilen en ze bleef maar huilen en huilen. De tranen vormden de god van de Oerzee genaamd Vanlikoe. Hij stroomde over de hele aarde en onderscheidde land. Makoeli en Vanlikoe hielden zoveel van elkaar dat ze 4 kinderen kregen. Zij heten: Tankoebi (de god van de hemel), Koetana (de god van de aarde), Pikoena (de godin van de liefde) en Koenina (de godin van het licht). Tankoebi en Koenina maakten samen de zon, de maan en de sterren. Pikoena en Koetana kregen samen een kind genaamd Boekoeni. Boekoeni hield zoveel van zijn ouders dat hij ter ere van hun de aarde vruchtbaar maakte. Er ontstonden bloemen, bomen en dieren. Hij maakte een koe die erg belangrijk was. Hij heette Koekeroekus. Hij had de koe zo geschapen dat de koe geen kalfjes kreeg maar mensenkinderen. De eerste 2 mensen die uit de koe kwamen kregen heel veel kinderen die de eerste Koeriërs waren. De mensen die uit de koe kwamen bleken erg dom te zijn en maakten een puinhoopje van de aarde. Boekoeni besloot om deze mensen te vernietigen. Hij haalde zijn ouders en hun broer en zus erbij om te helpen bij het vernietigen van de Koeriërs. Toen de Koeriërs vernietigd waren dacht Boekoeni eens goed na om te voorkomen dat hij weer zoiets doms deed. Dit keer deed hij er erg lang over om een nieuwe koe te schapen. Maar nu was het een goede koe die nu wel slimme mensen baarde. Zo ontstonden de goede Koeriërs. Pikoena en Koetana waren erg trots op Boekoeni. Zij keken trots toe hoe de Koeriërs leefden op aarde.
NAAM: Tommy Moerman
LEEFTIJD: 14
STAD: Papaperzie
LAND: Papamaribo
WAAR: Nederland
NAAM VAN DE BEVOLKING: Papariers
BIJZONDER: Ze waren gemaakt toen de oppergod dronken was. Ze waren gemaakt uit schapen. Ze voerden oorlog met iedereen die niet in hun goden geloofden.

MYTHE: In het begin was er maar een wezen dat leefde, Jabba. Hij had de vorm van een slak, zijn goddelijke wezen. Maar hij wilde de ruimte hebben, en begon met het bouwen van de hemel, Deplacetobie, zoals de Papariers het noemden. Zijn hemel werd al gouw ontdekt door andere goden die vonden dat hij zwak was, en bang was voor kinderen. Jabba was zo boos dat hij 5 zonen nam: Papa, god van Papamaribo en Paperzie. Maasleandir, god van de landbouw, de natuur en alles wat groeide. Orgieos, god van de gezelligheid, het eten, de wijn en de feesten. Aqua, god van het water. Vuros, god van het vuur, de oorlog, de onderwereld en de ruzie. Deze 5 gingen op zoek naar de wereld van de andere goden en vonden deze. Hij was lelijk en kaal. Ze kozen een plakje uit, en wilden die mooi maken. Maasleandir ging er wonen, samen met zijn broer Aqua,en ze waren zo verliefd op elkaar dat ze samen gingen smelten tot Aquamaasleandir. Jabba was boos dat zijn favoriete zoon Aqua met die vuile Maasleandir was samengesmolten, en hij vermoorde ze allebei.
NAAM: Mirjam & Anouk
LEEFTIJD: 13
STAD: Maassluis
LAND: Wolland
WAAR: Noord-Amerika
NAAM VAN DE BEVOLKING: Wollandianen
BIJZONDER: Ze hebben een groene huidskleur, drie ogen en een staart

MYTHE: Eeuwenlang geleden, waren er twee goden genaamd Amer en Ika. Zij waren de goden van liefde en wijsheid. Amer was verliefd op Ika maar Ika wilde niets van Amer weten. Hij wilde niets van Amer weten, omdat ze erg lelijk was. Amer ging een plan maken om Ika te verleiden en met hem een kind te baren. Daarom ging ze zich vermommen als een blonde schone vrouw. Ze trok een prachtige jurk aan. Toen ging ze naar Ika toe en hij werd smoorverliefd op haar. Maar hij wist natuurlijk niet dat het Amer was. Hij vroeg of ze 's avonds bij hem wilde komen dineren. Zij zei natuurlijk ja. 's Avonds gingen ze eten en daarna gingen ze samen naar bed. Die nacht werd Amer zwanger gemaakt door Ika. De volgende dag was Amer verdwenen. Ika maakte zich erg ongerust en doorzocht alles naar die blonde schone vrouw. Maar ze werd niet gevonden. De enige die hij zag was Amer. Negen maanden later baarde Amer een kind. Het was een zoon. Ika vroeg van wie dat kind de zoon was. Amer zei: "Het is van jou!" Ika geloofde het niet. Toen vertelde Amer het verhaal van de blonde schone vrouw die plotseling verdwenen was. Ika schrok hevig. Hij pakte een zwaard en maakte Amer dood, zo boos was hij. Hij voedde het kind alleen op en hij noemde het Wolla. Het kind maakte andere goden. Deze maakten de aarde en de hemel. Hij maakte 1 soort mens alleen omdat zijn vader zijn moeder vermoord had vond hij dat de mensen op aarde er niet gewoon uit mochten zien. Daarom kregen ze 3 ogen, een staart en een groene huidskleur. Het land waar deze mensen mochten wonen heet Wolland. Einde
< TERUG KLIK HIER VOOR MEER VERHALEN >
the Big Myth
"The Big Myth" © Distant Train 2005
TALEN FORUM SCHRIJF ZELF MYTHES LINKS LERARENBESTEL HOME