forum links mythes lerarenhandleiding schrijf zelf bestel cd-rom home talen
hoe je deze site gebruikt
 
De site is bedoeld als aanvulling bij lessen over klassieke mythologie en culturele studies die binnen het algemene curriculum worden gegeven en kan zowel op school als thuis gebruikt worden. De site kan dienen als een alternatief studieboek, download als word document
maar kan ook een onderdeel zijn van een groepsactiviteit bij lessen over het gebruik van de computer en het Internet. "The Big Myth" is een verzameling van scheppingsverhalen zoals die in allerlei culturen voorkomen. Door deze verhalen samen te brengen kunnen ze met elkaar vergeleken worden. Iedere mythe is geïllustreerd door middel van "Flash-technologie". Het is hierbij van belang dat de computer waarmee de site gebruikt wordt een browser (Netscape Navigator of Internet Explorer) heeft van 3.0 of hoger en tevens beschikt over een "Shockwave Player Plug-In". De Plug-In kan worden opgehaald bij de site van Macromedia.

Een van de belangrijkste doelstellingen van "The Big Myth" is om jongeren bekend te maken met het Internet en ze het gevoel te geven dat het Internet hen iets te bieden heeft wanneer ze op een creatieve manier willen leren, iets willen onderzoeken of inspiratie willen opdoen.
DE MYTHES:
De leerlingen clicken op een land dat op de wereldkaart te zien is. Hierdoor komen ze terecht op een pagina waar ze verschillende onderwerpen kunnen bekijken: het scheppingsverhaal van dat gebied, een overzicht van de godenwereld en achtergronden van de desbetreffende cultuur, zowel over de geschiedenis als over de actuele situatie. Wanneer de leerlingen klaar zijn met deze drie gedeeltes, hebben ze de mogelijkheid om vragen te beantwoorden of allerlei opdrachten en activiteiten samen met hun medeleerlingen uit te voeren. De docent kan dit onderdeel door de leerlingen op het scherm laten bekijken, maar er kan hiervan natuurlijk ook een print gemaakt worden, waardoor de leerlingen eventueel thuis aan de slag kunnen gaan. Voor de leraren is het mogelijk om door middel van de vorige pagina van de Lerarenhandleiding deze lessen direct te bekijken.
SCHRIJF JE EIGEN SCHEPPINGSVERHAAL:
Een van de spannendste aspecten van het bestuderen van de verschillende scheppingsverhalen, is het effect op de creativiteit van jongeren. Dit gedeelte van de site biedt leerlingen de mogelijkheid een zelfbedacht verhaal te sturen aan de webmaster van "The Big Myth". De webmaster zal de e-mails lezen en daarna tonen in de "Galerie van Antwoorden".
DISCUSSIEFORUM:
Deze pagina lijkt op een "rubriek voor ingezonden brieven", zoals die ook in veel kranten en tijdschriften bestaat. Op basis van een van de scheppingsverhalen wordt er een vraag gesteld, waarop door de leerlingen per e-mail gereageerd kan worden. De vragen zullen regelmatig vernieuwd worden. Iedereen die zijn/haar mening wil geven, kan eraan mee doen. De webmaster zal zo gauw mogelijk de meest interessante bijdragen publiceren als onderdeel van de site. Leraren die de site gebruiken, kunnen wellicht vervolgactiviteiten opzetten rondom de thema's die in het Discussieforum behandeld worden.
LINKS EN BIBLIOGRAFIE:
Dit gedeelte biedt een overzicht van links naar andere interessante sites voor leerlingen die verder onderzoek willen doen. Alle sites die hier genoemd worden, hebben een verband met wereld-mythologie of met oude culturen. Ze zijn gerangschikt op basis van de leeftijd van de gebruikers, de thema's die erin aan bod komen en de gebieden die erin behandeld worden. Dit gedeelte van de site kan ook dienen als inspiratiebron voor leerlingen bij het bedenken van hun eigen scheppingsverhaal. Verder zijn hier nog een keer de teksten te vinden van de verschillende onderdelen van "The Big Myth", zodat deze gemakkelijk geprint kunnen worden.
HET GEBRUIK VAN ZOEKMACHINES

Het Internet is een uitgebreide, ongeorganiseerde bibliotheek met informatie over ieder denkbaar onderwerp. Er bestaan tientallen miljoenen websites en ieder uur komen er nieuwe bij. Het aantal nieuwe websites is zo groot dat er nauwelijks een overzicht gemaakt kan worden. Mensen die via het Internet informatie over een bepaald onderwerp willen vinden kunnen daarom het beste gebruik maken van een zoekmachine.

Er zijn veel goede zoekmachines. Het onderzoek voor "De Grote Mythe" is grotendeels op het Internet uitgevoerd en zoekmachines speelden hierbij een belangrijke rol. Voor studenten die meer gegevens over de behandelde culturen willen vinden is het zoeken op het Internet van essentieel belang. Veel van de Internetpagina's met betrekking tot de onderwerpen van "De Grote Mythe" zijn geschreven door mensen die zelf uit die betrokken culturen afkomstig zijn.

Enkele bekende zoekmachines:
Yahoo- een van eerste en nog steeds erg degelijk
Google- een nieuwe zoekmachine die in korte tijd erg populair geworden is
Northern Light- een goede algemene zoekmachine
Alta Vista- hier kan vooral naar beelden en geluiden gezocht worden
Excite- is vooral goed in het zoeken naar concepten
HotBot- heeft enkele bijzondere mogelijkheden, zoals het ordenen van de zoekresultaten op datum of op type
Lycos- een van de oudste zoekmogelijkheden op het Internet

Een website over een bepaald onderwerp kan worden gevonden door één of meerdere sleutelwoorden in te geven in de zoekmachine. Het beste resultaat wordt verkregen wanneer er verschillende ongebruikelijke woorden worden ingetypt, zoals "Maori muziek". Veel voorkomende woorden, zoals "van" of "en" worden doorgaans genegeerd. De belangrijkste onderwerpen dienen het eerst vermeld te worden en de spelling moet zo correct mogelijk te zijn. Als er meerdere woorden worden ingetypt is het beter om ze tussen aanhalingstekens of haakjes te zetten.

Vaak levert een zoekopdracht veel websites op waarin deze termen voorkomen. De meeste
zoekmachines zijn in staat om de gegevens die naar aanleiding van de eerste zoekopdracht op het scherm verschijnen nog een keer te onderzoeken. naar boven
the Big Myth
"The Big Myth" © Distant Train 2005
TALEN FORUM SCHRIJF ZELF MYTHES LINKS LERAREN BESTEL HOME